Pieredze

Lasītājs jautā. Kā lauzt medību tiesību nomas līgumu?0


Ja jau ir nomas līgums par zemes izmantošanu lauksaimniecībā, kas liedz noslēgt arī līgumu par medību tiesību izmantošanu vai papildu vienošanos pie esošā līguma?
Ja jau ir nomas līgums par zemes izmantošanu lauksaimniecībā, kas liedz noslēgt arī līgumu par medību tiesību izmantošanu vai papildu vienošanos pie esošā līguma?
Foto: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock

Medību tiesību nomas līgums. Dokuments, ar kuru medību tiesību īpašnieks nodod šīs tiesības medniekiem. Tieši šīs tiesības bieži vien ir strīda ābols, kas sabojā attiecības starp kaimiņos esošiem klubiem, zemes īpašniekiem un medniekiem. Īpašnieks reizēm vēlas pārtraukt līgumattiecības, bet vai tas vienmēr ir tik vienkārši?
Žurnāla Medībasmed redakcija saņēmusi kāda zemes īpašnieka vēstuli:
“Es esmu zemesgabala īpašnieks. Ar kaimiņu mednieku kolektīvu es noslēdzu līgumu 2016. gadā, bet mana līguma eksemplārā nav norādīts termiņš, līdz kuram šis līgums darbojas. Tur ir tukša vieta. Iespējams, ka eksemplārā, kuru paņēma sev mednieku kolektīvs un aizsūtīja uz Valsts meža dienestu, šis termiņš ir norādīts. Tagad es gribētu lauzt šo līgumu, bet līgumā ir rakstīts, ka lauzt šo līgumu mēs varam tikai abpusēji. Arī Valsts meža dienests atteica man vienpusēji lauzt šo līgumu. Sakiet, lūdzu, vai ir kāda iespēja lauzt šo līgumu? Liels paldies jau iepriekš!
P.S. Vēlos līgumu lauzt, jo mežacūkas un bebri veic postījumus, bet mednieki šajā sakarā neko nedara. Tāpat ir arī personīgi iemesli, kāpēc es negribu pagarināt līgumu ar šo kolektīvu.”

Komentējot situāciju, Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis ir ļoti lakonisks:
“Medību līgums ir civiltiesisks darījums, kas izbeidzams atbilstoši līgumam vai likumam. Ja atbilstoši līgumam tas starp pusēm netiek lauzts, tad atliek prasības pieteikums tiesai.”

Kam jābūt līgumā

Medību tiesību nomas līgums ir nopietns juridisks dokuments. Ne velti šim jautājumam Medību noteikumos atvēlēta vesela nodaļa. Noteikumos rakstīts:
“Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu (turpmāk – medību līgums) zemes vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienības daļas robežas un tās kartogrāfiski atspoguļotas Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai. Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu.
Medību līgumā ietver vismaz šādas sastāvdaļas:

1. ziņas par personām, kas slēdz līgumu (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
2. līguma priekšmetu – medību tiesības konkrētajā zemes vienībā vai tās daļā esošajās medību platībās, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu un īpašuma nosaukumu (izņemot informāciju par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži valdījumā un īpašumā esošo zemi);

3. līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus, tai skaitā tiesības un pienākumus savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu novēršanai;
4. līguma darbības termiņu;

5. līguma izbeigšanas (laušanas) un termiņa pagarināšanas nosacījumus.

Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki. Medību iecirkņa sastāvā reģistrētie līgumi uzskatāmi par prioritāriem salīdzinājumā ar nereģistrētiem medību līgumiem.”
Reizēm mednieki, paredzot kādas problēmas nākotnē, apzināti neieraksta informāciju, kas būtiska, līgumu laužot. Tikpat slidenas ir frāzes pusēm vienojoties vai abpusēji vienojoties, neparedzēt kādai no pusēm iespēju vienpusēji atteikties no līguma saistībām. Vēl bīstamāka ir frāze, ka līgums ir saistošs esošā īpašnieka saistību pārņēmējiem…
Veidojas riņķa dancis starp zemes īpašnieku, kurš sašutis, ka nevar ar savām tiesībām rīkoties pēc paša ieskatiem, medniekiem, Valsts meža dienesta ierēdņiem un visbeidzot tiesu.
Tāpēc ļoti svarīgi pirms parakstīšanas rūpīgi izlasīt ikvienu līgumu. Arī tad, ja to atnesis labs paziņa vai pat draugs. Ja nepieciešams, var konsultēties ar juristiem vai mednieku organizāciju pārstāvjiem.

Kāds pieredzes stāsts

Diemžēl arī tiesa ne vienmēr var palīdzēt problēmu atrisināt. Aizkraukles novadā kāds zemes īpašnieks jau gadiem tiesājas, lai lauztu medību tiesību nomas līgumu ar medniekiem, taču tas tā arī nav izdevies, neraugoties uz pieaicinātajiem juristiem un vairākām tiesas prāvām…

Situāciju vērtē jurists

Saistītie raksti

Situāciju komentē pieredzējušais jurists, Latvijas Mednieku savienības loceklis Artūrs Surmovičs: “Neredzot līguma tekstu, ir grūti komentēt aprakstīto problēmu. Ja līgumā ir paredzēts, ka puses var izbeigt līgumu, tikai savstarpēji vienojoties, tad vienpusējā kārtā bez tiesas starpniecības to izdarīt nav iespējams. Civillikuma 1587. pants paredz, ka tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus. Savukārt, Civillikuma 1588. pants paredz, ka viena puse nevar atkāpties no līguma bez otras piekrišanas pat tad, ja pēdējā to neizpilda, un tādēļ, ka viņa to neizpilda.
Viena no iespējām, kas nav saistīta ar tiesvedības procesu, ir nekustamā īpašuma atsavināšana. Tiesību zinātnē ir atzīts, ka medību tiesību nodošanas līgums pēc savas būtības ir nomas līgums. Saskaņā ar Civillikuma 2174. pantu, kad iznomātājs vai izīrētājs nomas vai īres priekšmetu atsavina, ieguvējam jāievēro nomas vai īres līgums tikai tad, ja tas ierakstīts zemesgrāmatā (2126. p.). Ja ieguvējs uzteic līgumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, tad iznomātājam vai izīrētājam jāatlīdzina nomniekam vai īrniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu; ieguvējam tādā gadījumā jādod nomniekam vai īrniekam piemērots laiks īres vai nomas priekšmeta atdošanai.
Rezumējot, jaunajam īpašniekam ir tiesības uzteikt līgumu par medību tiesību nodošanu neatkarīgi no līgumā paredzētās procedūras. Pieņemot lēmumu par iespējamo risinājumu, būtu jāizvērtē katra risinājuma plusi un mīnusi, tostarp laika un finanšu līdzekļu patēriņš.
Kārtējo reizi vēlos uzsvērt, ka līgums par medību tiesību nodošanu, tāpat kā jebkurš cits līgums, ir dokuments, kurš rada tiesiskās sekas – uzliek pienākumus un nosaka tiesības. Līdz ar to šim procesam ir jāpievērš pienācīga rūpība, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgās jomas lietpratējus. Tomēr bieži vien ir vērojama visnotaļ vieglprātīga attieksme pret medību tiesību nodošanas līguma nosacījumiem un līguma slēgšanu kā tādu. Turklāt šāda attieksme ir vērojama no abām līgumslēdzējpusēm.”

Par drūmo nākotni, nelegāliem tūristiem un nodevu noteikumu bīdīšanu. “Šauj garām!” #107 epizode

Lasi un abonē žurnālu Medības!

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Aprīkojums
Ar naktenieku uz skrejošu mērķi – laužam mītus. Video bloga #47 epizode
Ekskluzīvi Nedēļa
ME
Medības
Pieredze
Nodevu noteikumi varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. janvāri
Ekskluzīvi 5 dienas
ME
Medības
Klausies!
Par medījuma piederību, neētiskām medībām un aizliegtajiem tematiem. “Šauj garām!” #109 epizode
Ekskluzīvi 5 dienas
ME
Medības
Aprīkojums
Praktiski padomi. Viesturs Arklons par dažādiem ātro kronšteinu veidiem un to izmantošanu
7. janvāris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Par traucēšanu, medību vadītājiem un aizliegumiem. Atskats uz 2021. “Šauj garām!” #108 epizode
Ekskluzīvi 5. janvāris, 2022
Kate Šterna
Pieredze
Nāvējošās lamatas – žogs. Aculiecinieka stāsts
4. janvāris, 2022
ME
Medības
Pieredze
Liels vilku bars nofilmēts uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas
3. janvāris, 2022
ME
Medības
Pieredze
VIDEO. Sniegs, brieži un sārti vaigi. Kad Diāna uzsmaida, pietiek ar vienu dzinējmedību mastu
Speciālreportāža 2. janvāris, 2022
ME
Medības
Pieredze
Paldies, ka esi kopā ar mums! Laimīgu 2022. gadu
Ekskluzīvi 2. janvāris, 2022
ME
Medības
Pieredze
Video bloga #15 epizode. Nakts medības – kā piesaukt lapsu
Ekskluzīvi 27. decembris, 2020
ME
Medības
Klausies!
Par ētiku, jauno mednieku iesaistīšanu un sadarbību starp LATMA un LMS. “Šauj garām!” #106 epizode
Ekskluzīvi 22. decembris, 2021
Emīlija Mariševa
Virtuve
Mēneša recepte. Pelmeņi mednieku gaumē
Ekskluzīvi 16. decembris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Par dzinējiem, meklēšanu un ētiku. “Šauj garām!” #105 epizode
Ekskluzīvi 15. decembris, 2021
ME
Medības
Pieredze
Jānis Baumanis: “Tas, kuram ir problēma, tas lai arī maksā.” Komentārs par nodevu noteikumu projektu
Ekskluzīvi 14. decembris, 2021
Kate Šterna
Pieredze
Vilki apsēduši Buniķu ciemu Lietuvā. Kopā saplosīti jau 17 suņi
Ekskluzīvi 10. decembris, 2021
ME
Medības
Aprīkojums
Naži, multitūļi, asināmās iekārtas. Kā izvēlēties vispiemērotāko? Video bloga #44 epizode
Ekskluzīvi 30. novembris, 2021
ME
Medības
Aprīkojums
Pulsar Digisight ULTRA N455 LRF. No iepakojuma līdz šautuvei
2. decembris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Par negadījumiem ar aļņiem, to ēdienkarti un malto gaļu. “Šauj garām!” 103. epizode
Ekskluzīvi 1. decembris, 2021
ME
Medības
Pieredze
Alfa plēsējs. Vilku darbi un nedarbi. Uzbrukumi Drustos, vilku klātbūtnes pazīmes Krišjāņos
Ekskluzīvi 24. novembris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Par diennakts tumšo laiku un Aigara Rumberga dzīves pieredzi. “Šauj garām!” #100 epizode (ar kūku)
Ekskluzīvi 10. novembris, 2021
ME
Medības
Virtuve
No meža līdz pelmeņiem. Bujums atvieglo mednieka dzīvi. Video bloga #42 epizode
Ekskluzīvi 4. novembris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Par atbildīgo un apmācīto personu, par to, ko redzam. “Šauj garām!” #99 epizode
Ekskluzīvi 3. novembris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Vai mājsēde ir godīga, par videi draudzīgu karabīni, dzīvajiem burgeriem. “Šauj garām!” #98 epizode
Ekskluzīvi 27. oktobris, 2021
ME
Medības
Aprīkojums
Mežacūku medības ar Pulsar Digisight Ultra N455 LRF
Ekskluzīvi 26. oktobris, 2021
ME
Medības
Pieredze
Lāči ar netipisku uzvedību izšķirti un nogādāti uz mežu masīviem
18. oktobris, 2021
ME
Medības
Aprīkojums
Video ekstra #25. Kā izvēlēties optisko tēmēkli? Stāsta veikala Angelarms pārstāvis Juris Kušķis
Ekskluzīvi 12. oktobris, 2021
ME
Medības
Pieredze
Mēneša personība. Intervija ar aktieri un mednieku Juri Hiršu
Ekskluzīvi 8. oktobris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Kur tiek lemts kā medīsim, par medībām Ungārijā un staltbriežu piebaurošanu. Šauj garām! #95 epizode
Ekskluzīvi 6. oktobris, 2021
ME
Medības
Pieredze
Jānis Baumanis “Dzinējmedībās īpašus izņēmumus nevakcinētajiem mēs nelūgsim”
Ekskluzīvi 9. oktobris, 2021
ME
Medības
Klausies!
Par gumijas lodēm, viena lietojuma ieročiem un dzeltenām vestēm. “Šauj garām!” #96 epizode
Ekskluzīvi 13. oktobris, 2021

Lasītākie