Pieredze

Ko pirms vēlēšanām par medību saimniecību domā politiskās partijas0


Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijā ir ap 22 000 mednieku, daļa no tiem ir arī mežsaimnieki un lauksaimnieki. Kopā ar radiem un draugiem tie kopā verētu būt ap 60 000 līdz 100 000 cilvēku, kas tiešā vai netiešā veidā saistīti ar medībām. Pirms vēlēšanām nosūtījām jautājumus partijām, saņēmām četras atbildes!

1.Vai atbalstāt viedokli, ka medības ir svarīga tautsaimniecības nozare, nevis atsevišķas cilvēku grupas vaļasprieks, kurā mednieki iegulda personīgo laiku un lielus līdzekļus?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Jā, medības ir mežsaimniecības sastāvdaļa un svarīga tautsaimniecības nozare, kuras mērķis ir regulēt optimālo dzīvnieku skaitu atbilstoši bonitātei, novērst kultūru postījumus un iegūt ekoloģisku pārtikas produkciju.

Konservatītie. Atbildes sagatavoja Jānis Cielēns
Jā, noteikti! Medības ir svarīga tautsaimniecības nozare. Mednieki – nodrošina ilgtspējīgu medību saimniecību attīstību. Ne tikai regulē dzīvnieku skaitu un nodrošina mežu un lauksaimniecības postījumu novēršanu, bet arī nodrošina ilgtspējīgu dzīvnieku skaitu un populācijas pieaugumu un labu selekciju. Mednieki izkopj savas tradīcijas, veicina cilvēku aktīvu dzīvesveidu un tūrismu.

Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvja Raimonda Miltiņa atbildes
Viennozīmīgi. Turklāt medībās tiek iegūta dažāda veida medību produkcija, kas papildus nodrošina nodarbinātību, ( gaļa, ādas, ragi) uzņēmumi ražo medību aprīkojumu, apģērbu utt.

Apvienība Latvijai! Māris Možvillo
Jā, noteikti!

2.Kā jūs redzat mednieku lomu vispārējā valsts aizsardzībā?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Tā ir gadiem nenovērtēta. Mednieku rīcībā ir vairāk nekā 50 000 šaujamieroču un munīcijas krājumu, gan dienas, gan nakts redzamības aprīkojums, mednieki lieliski pārzina savu apsaimniekojamo teritoriju, orientējas apkārtnē, tiem piemīt labas izdzīvošanas prasmes dabā. Mednieki ir īpaša aizsardzības rezerve noteiktos apstākļos un būtu integrējami aizsardzības stratēģijā. Tā var būt kā atbalsta spēks Zemessardzei, Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem, Jaunsardzei.

Konservatītie.
Jā, tā ir ļoti svarīga. Mednieki ļoti var palīdzēt “X” stundā, jo mednieki savas kolektīva teritorijas ļoti labi pārzina. Zina, kur ir ceļi, izcirtums, slēpņi utt. Mednieki ir arī ļoti labi šāvēji. Bieži pirms medībām savas prasmes uzlabo šautuvēs un sacensībās. Mednieki ir arī labi aprīkoti ar binokļiem, nakts redzamības iekārtām un ieročiem, kā arī mednieku skaits Latvijā ir ļoti nozīmīgs.

Zaļo un Zemnieku savienība
Piekrītu. Apmācība ir vajadzīga tieši koordinētai darbībai, lai visi zina, kā un kurā brīdī jārīkojas. Turklāt mednieki pārsvarā atšķiras no daļas sabiedrības ar savu raksturu, patriotismu, nosvērtību! Mednieki būs pirmie, kas dosies savu valsti aizstāvēt!

Apvienība Latvijai!
Būtu jāiesaista arvien vairāk, lai nodrošinātu skaidru koordināciju starp visām kopām, kas var sniegt atbalstu apdraudējuma gadījumā.

3. Kāda būs jūsu stratēģija lielo medījamo plēsēju populāciju apsaimniekošanā: vilki, lūši, brūnais lācis?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Lāču medības būtu izskatāmas individuāli vietās, kur šie dzīvnieki, kā pēdējos gados, bīstami tuvu pietuvojas cilvēkiem vai to mājokļiem, neievērojot dzīvniekiem dabiski piemītošo piesardzību. Vilku un lūšu medības gadsimtiem nav šo dzīvnieku populācijai nodarījušas kaitējumu Latvijā, bet turējušas šo plēsēju populāciju optimālās robežās. Tāpēc pašreizējā situācijā ir pieļaujamas limitētas vilku un lūšu medības, kā arī to brūno lāču indivīdu izņemšanu no dabas, kuru dabiskā uzvedība ir izmainījusies un, tie kļuvuši bīstami un nodara zaudējumus saimnieciskajā darbībā.

Konservatītie.
Uzskatu, ka vilkus un lūšus ir jāmedī, jo tas palīdz pašai populācijai. Nomedījot lūsi, tika iegūta zinātniska informācija, bet šobrīd ES ierēdņu neizpratne, aizliedzot medīt lūsi, ievedīs mūs otrā grāvī. Vilku skaits Latvijā arī ļoti palielinās, ko var redzēt ar uzbrukumu pieaugumu mājlopiem. Ir jādomā par nomedījamo limita palielināšanu. Lāču skaits arī ir pieaudzis, bet šobrīd uzskatu, ka medīt lāci vēl ir par ātru.

Zaļo un Zemnieku savienība
Uzticos VMD uzskaitei, bet vilku skaits strauji pieaug, arī lāču, lūšu. Nepieņemama ir situācija kur ES uzliek mums konstantu limitu, neņemot vērā mūsu uzskaiti, monitoringu!

Apvienība Latvijai!
Populācija noteikti ir jākontrolē.

4. Vai atbalstāt ideju, ka medību saimniecība, tai skaitā populāciju apsaimniekošana jāvada, ņemot vērā vietējo situāciju, nevis akli pildot ne tikai Eiropas Komisijas rīkojumus un visus ieteikumus uztverot burtiski?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Līdzīgi, kā situācijā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās, kompensācijai jābūt taisnīgai un rīcībai zinātniski pamatotai. Jābūt operatīvākiem. Iespējams, jāizmanto IT ātrākai reaģēšanai uz postījumiem.

Konservatītie.
Jā, pilnībā piekritu tam, ka ir jāskatās pēc reģiona situācijas. Bieži ES ierēdņi, sēžot Briselē un ne reizi neesot pabijuši mežā vai mūsu reģionā, nevar pieņemt lēmumus, neieklausoties mūsu medniekos un ekspertos.

Zaļo un Zemnieku savienība
Pilnībā atbalstu, jo katrā ES valstī ir dažādi medīšanas apstākļi, laika apstākļi, barības bāze, limiti, tradīcijas, utt. Protams arī sugu attiecības un izplatība līdz ar to ir ļoti atšķirīgi.

Apvienība Latvijai!
Atbalstām.

5. Vai plānots vairāk uzmanības veltīt medījamo un nemedījamo dzīvnieku (putnu un zīdītāju) nodarīto postījumu apzināšanai un attiecīgai populāciju kontrolei?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Līdzīgi, kā situācijā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās dabas teritorijās, kompensācijai jābūt taisnīgai un rīcībai zinātniski pamatotai. Jābūt operatīvākiem. Iespējams, jāizmanto IT ātrākai reaģēšanai uz postījumiem.

Konservatītie.
Nemedījamo dzīvnieku postījumu kontrole ir vajadzīga labākai postījumu apzināšanai, lai varētu piešķirt lielākas kompensācijas par postījumiem. Arī medījamo dzīvnieku postījumu kontrole ir nepieciešama labāka, lai varētu regulēt attiecīgo populācijas skaitu.

Zaļo un Zemnieku savienība
Noteikti, atsevišķos reģionos atsevišķas sugas nodara milzīgus zaudējumus mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Te lieti noderētu pašu meža īpašnieku ziņojumi. Problēma ir tā, ka par daudz birokrātiska ir šo postījumu noteikšana un par maz valsts iestādes uzticās īpašniekiem un medniekiem. Būtu jāvienkāršo šis process un vairāk jāuzticas ziņojumiem.

Apvienība Latvijai!
Lauksaimniecības un mežsaimniecības interesēs būtu jāsamazina postījumu skaits.

6. Vai ir paredzēts pārskatīt kompensāciju par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem apmērus un atvieglot to saņemšanas mehānismu, piemēram, par vilku nodarītajiem postījumiem lopkopībai?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Apvienotais Saraksts visās jomās iestājas par birokrātisko šķēršļu mazināšanu un vienkāršu, visiem saprotamu komunikācijas mehānismu starp valsti un iedzīvotājiem. Pakalpojumam (kompensāciju izmaksai) jābūt ātram, vieglam un nepārslogotam ar formalitātēm.

Konservatītie.
Jā, noteikti. Skatoties pēc situācijas. Vai nu palielināt kompensācijas un to saņemšanas kārtību, vai palielināt, piemēram, nomedījamo vilku skaitu.

Zaļo un Zemnieku savienība
Kompensāciju mehānismam būtu jābūt. Un te būtu jāpanāk, ne tikai valsts, bet arī ES paredzētas kompensācijas, ja jau vilkiem un lāčiem atļauj pavairoties. Ja šos plēsējus nav atļauts pietiekami ierobežot, tātad valstij vai ES jāparedz kompensācijas.

Apvienība Latvijai!
Pavisam noteikti tas ir jādara, lai kompensācijas būtu adekvātas nodarītajiem postījumiem.

7. Kāda rīcība sagaidāma no jūsu partijas medību saimniecības attīstības jomā? Populisms un pakļaušanās agresīvi noskaņoto vides aktīvistu spiedienam, vai racionāla saimniekošana, paļaujoties uz profesionāļu un zinātnieku spriedumu un pieredzi?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Plānojot jebkuras tautsaimniecības nozares attīstību, jāpaļaujas nevis uz emocijām, bet gan faktiem un pieredzi. Tomēr arī faktu interpretācija var būt dažāda un zinātnieku viedokļi var radikāli atšķirties. Tātad svarīgs ir prasmīgi veidots dialogs, kura rezultāts ir izsvērts un pragmatisks.

Konservatītie.
Konservatīvie vienmēr ir ieklausījušies nozares ekspertos. Es pats esmu mednieks divos medību kolektīvos jau 18 gadus. Kolēģi man uzticas, un es, partijā, esmu atbildīgs par medību jautājumiem. To pierada mūsu darbi. Mēs 13 saeimā atbalstījām medības no 16. gadu vecuma un arī aktīvi piedalījāmies medību likuma izstādē.
Situācija deputātu vidū katru gadu pasliktinās – tādā ziņā, kad konservatīvi noskaņotie var palikt mazākumā. Liberālie spēki ar savu “zaļo populismu” var apdraudēt mednieku nākotni, aizliedzot medīt, ēst gaļu utt. Tie cilvēki vispār nav bijuši mežā un ir auguši uz bruģa, bet ir ļoti lieli “eksperti” par medniekiem. Tāpēc ir nepieciešams aiziet uz vēlēšanām un izdarīt izvēli tādu, lai būtu deputāti, kas aizstāv mednieku intereses.

Zaļo un Zemnieku savienība
Viennozīmīgi uzticamies profesionāļiem, pieredzei un zinātnei, ņemot vērā reālo situāciju.

Apvienība Latvijai!
Racionāla pieeja ikvienai tautsaimniecības nozarei. “Zaļai” domāšanai jāatbrīvojas no varenības sajūtas un jāspēj saprast, ka Latvija nebūt nav tā valsts uz kuru fokusēt savas prasības. Mums pašiem ir tiesības lemt par savu tautsaimniecības attīstību.

8. Vai ir domāts par karojošo “vides aktīvistu”„ organizāciju darbības ierobežošanu, uzraudzību un sodiem par nodarīto kaitējumu un radītajiem faktiskajiem zaudējumiem un paredzētās peļņas zaudēšanu?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Esam pret jebkādām karojošām darbībām. Tomēr ierobežot viedokļu izpausmi arī nevar. Vides nevalstisko organizāciju atsevišķu darbību likumību Latvijā var izskatīt tiesa, ja tam ir pamats. Sabiedrībā par katru jautājumu ir un būs dažādi uzskati. Parlamentam un valdībai ir jābūt nevis kāda viedokļa “apkarotājam”, bet gan dialoga veidotājam, kurš uzklausa visus viedokļus, bet lēmumu pieņem, balstoties nevis uz viedokļa skaļumu, bet gan faktiem, aprēķiniem un citiem pragmātiski izsvērtiem faktoriem. Tikai tā rodami lēmumi, kas nodrošina nozares un arī dabas ilgtspēju.

Konservatītie
Šis jautājums būs dienaskārtībā. Jo “zaļie aktīvisti” ir aizgājuši par tālu un ja viņu darbības dēļ būs radušies zaudējumi tautsaimniecībai, tad viņiem tos būs jāatlīdzina. Viņi savādāk jūtas nesodāmi, tas mūsdienās viņiem liekas moderni būt “zaļam”, jo viņu darbības nav uz datiem uz zināti balstītas.

Zaļo un Zemnieku savienība
Ja vides aktīvistu dēļ ir panākts lūšu medību aizliegums, un, rezultātā tiek sabojāta stirnu populācija, tad arī viņiem par šo ir jāuzņemas atbildība! Nedrīkst būt, ka populistiem par to nekas nav, ja iedomājas attiecīgo sugu pažēlot. Ekosistēmā visām populācijām jābūt balansā, citādi nonāk pie kādas sugas iznīcības.

Apvienība Latvijai!
Nedrīkst pieļaut agresīvu savu uzskatu uzspiešanu, kas ietekmē tautsaimniecību.

9. Kāda ir jūsu politiskā spēka nostāja, aizstāvot mednieku tiesības nodarboties ar valsts definētu un uzraudzītu nodarbi – medībām?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Šādas tiesības, šķiet, neviens neapdraud un neapdraudēs, kamēr mednieku darbība, kā līdz šim, būs vērsta uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, medību resursu līdzsvarotu izmantošanu un dialogu ar sabiedrību. Medības ir viena no latviskās dzīvesziņas sastāvdaļām.

Konservatītie
Ir jāturpina un jāizkopj medību tradīcijas Latvijā.

Zaļo un Zemnieku savienība
Mūsdienu mednieks ir pietiekami izglītots. Medības, kā kopums valstī ir pietiekami kontrolēts. Tāpēc uzskatu, ka nav nekāda pamata papildus kontrolēt/ierobežot, tieši otrādi, vairāk jāuzticas medniekiem, un jāļauj vairāk pašiem pieņemt lēmumus par dzīvnieku skaita kontroli un selekciju. Nezinu nevienu, kurš nedomātu par savas medību saimniecības nākotni, attīstību, selektīvām medībām, kvalitatīvām trofejām!

Apvienība Latvijai!
Medību nozare ir ļoti svarīga iepriekš minēto nozaru pasargāšanai no postījumiem.

10. Kāda būs jūsu nostāja Āfrikas cūku mēra jautājumā? Vai ir paredzēts atbalstīt mednieku centienus kontrolēt situāciju, finansēt pētījumus, higiēnas un biodrošības pasākumus, ieskaitot mežacūku atlieku savākšanas konteineru un krematoriju iegādi/atjaunošanu?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Jā.

Konservatītie
Ar Āfrikas cūku mēri cīņa būs smaga. Ir vairāk jāatbalsta un jāmotivē mednieki, lai pēc iespējas ātrāk šo sērgu Latvijā mēs izskaustu. Kur mežacūku populācija ir strauji atjaunojusies pēc pirmā mēra viļņa un ir atkal reģistrēti jauni uzliesmojumi, ir nepieciešams medniekiem strauji samazināt mežacūku skitu. Kā arī finansiāli jāatbalsta medniekus mežacūku atlieku savākšanā un krematoriju izveidē.

Zaļo un Zemnieku savienība
Pētījumi ir jāfinansē, zinātne jāatbalsta. Nauda par cūku mātēm nelietderīga, labāk saldētavu un cita veida pasākumiem un pētījumiem, kā ierobežot ĀCM. Jāļauj medniekiem pieņemt lēmumus, jo neviens jau nevēlas medības bez mežācūkām.

Apvienība Latvijai!
Atbalstam, jo pašreizējā sistēma, ka pašvaldībai ar to jānodarbojas pagarina birokrātisko procedūru. Jāļauj darboties speciālistiem tieši un nepastarpināti.

11. Kā vērtējat uzsākto digitālā medību pārvaldības rīka izstrādi?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Pozitīvi, taču daudzi mednieku organizāciju iebildumi vai precizējumi tajā tomēr nav atrisināti.

Konservatītie
Vērtējam ļoti labi. Ir jāiet laikam līdzi un “Mednis” aplikācija ir moderna un ērta lietošanai. Ātri jebkurš var noziņot par postījumiem un novērojumiem.

Zaļo un Zemnieku savienība
Pozitīvi. Tas ļaus objektīvāk spriest par populācijas lielumu, skaitu, objektīvāk noteikt nomedīšanas limitus arī vides aktīvistiem pierādīt plēsēju nodarījumus atsevišķām sugām utt.

Apvienība Latvijai!
Neesam iepazinušies ar sistēmas darbību.

12. Vai atbalstījāt lūšu medību aizliegumu? Vai domājat, ka šis medību veids būtu jāatjauno?

PPA “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija”
Jebkuras, arī plēsēju, sugas pārmērīga biezība draud ar ekoloģiskā līdzsvara izjaukšanu. Pašreizējā situācijā būtu pieļaujamas limitētas vilku un lūšu medības

Konservatītie
Neatbalstu lūšu medību aizliegumu. Kā jau esmu minējis, ar aizliegumu mēs iebrauksim “otrā grāvī”. Pazaudēsim populācijas veselīgumu un svarīgu informāciju. Nomedījot lūsi, eksperti un zinātnieki varēja iegūt svarīgu informāciju – ko lūsis ir lietojis uzturā un kāds ir veselības stāvoklis. Tagad šī informācija paliks mežā. Īslaicīgi pieaugs lūšu skaits, bet, samazinoties barības bāzei, tas strauji saruks un būs daudz mazāks, nekā līdz šim. Uzskatu, ka lūšu medības ir jāatjauno. Katru gadu varam regulēt atļauto nomedījamo lūšu skaitu.

Saistītie raksti

Zaļo un Zemnieku savienība
Neatbalstu, atļauja medīt lūšus jāatjauno. Lūšu populācija nesamazinās! Lūši Latvijā ir medīti desmitiem gadu, un ja tā būtu bijis, tie sen visi būtu izmedīti.
Medību saimniecība ir liels pasākumu kopums, no kura tikai viena daļa ir pašas medības! Tas ietver daudz citas lietas, biotehniskos pasākumus, piebarošanu, drošas šaušanas pasākumus, medījumu pirmapstrāde, produkcija, selektīvie pasākumi, sadarbībā starp blakus kolektīviem utt. Mednieki ir kopiena, kas reāli ir dabā, kam patīk dabā, kas zina kas notiek dabā tāpēc Valsts iestādēm vairāk jāieklausās pašos medniekos vairāk jāuzticas pašiem medību kolektīviem, jāmazina birokrātija un mazāk jāklausās populistos un vides aktīvistos, kas neko no tā nesaprot, un uzskata, ka gaļu un zivis ražo rūpnīcās.

Apvienība Latvijai!
Jā, populācijas kontrole ir nepieciešama.

Partiju atbildes pirms iepriekšējām vēlēšanām atrodamas Latvijas Mednieku asociācijas mājas lapā!

Aļņu buļļus nemedīt vienu gadu? “Šauj garām!” #144 epizode

Visu rakstu par aļņu populācijas stāvokli Latvijā lasi žurnāla Medības augusta numurā!

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Klausies!
Kas medību saimniecībā sabojāts pēdējo četru gadu laikā? “Šauj garām!” #146 epizode
Ekskluzīvi 5 dienas
ME
Medības
Pieredze
FOTO un VIDEO! Nāvējošā riesta cīņa. Kad uzvarētājs nogalina pretinieku
Speciālreportāža 24. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Ko nedarīt pēc šāviena un par briežu medībām riestā. “Šauj garām!” #145 epizode
Ekskluzīvi 21. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Aļņu buļļus nemedīt vienu gadu? “Šauj garām!” #144 epizode
Ekskluzīvi 14. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Par aļņu medībām riestā un par drošību, dzenoties pakaļ kuilim. “Šauj garām!” #143 epizode
Ekskluzīvi 7. septembris, 2022
Linda Dombrovska
Uncategorized
Skaties tiešraidē! Kā izskatās lūša maltīte! UZMANĪBU, NEPATĪKAMI SKATI!
Ekskluzīvi 5. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Lai briežiem labs sekss – par briežu bauri un jauno mednieku zināšanām. “Šauj garām!” #142 epizode
Ekskluzīvi 31. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Artis Pabriks: “Gan aizsardzības nozare, gan mednieki dzīvi redz caur tēmēkli”
Ekskluzīvi 30. augusts, 2022
Linda Dombrovska
Pieredze
Kad lāču māte aizsargā savus mazuļus pret lāču tēviņu
Speciālreportāža 28. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Āfrikas cūku mēris ir atpakaļ. Vai sekos medību liegumi? “Šauj garām!” #141 epizode
Ekskluzīvi 24. augusts, 2022
ME
Medības
Aprīkojums
SKATIES! Jaunais Pulsar Merger LRF XP50 termālais binoklis Ieskaties.lv plauktos
Speciālreportāža 23. augusts, 2022
ME
Medības
Uncategorized
VIDEO. UZMANĪBU KAŠĶIS! Kas tas par dzīvnieku mājas pagalmā?
22. augusts, 2022
Kate Šterna
Pieredze
Stirnāži rīko riesta kaujas dzīvojamo māju tuvumā. Kāpēc tas ir bīstami?
Ekskluzīvi 22. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Medījamo putnu saraksts. Kur un kā ziņot, ja nomedīts ūdensputns?
Ekskluzīvi 21. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Ādu dīrāšanas pornogrāfija, kā nodot ieroci citam un lauku sargāšana. “Šauj garām!” #140 epizode
Ekskluzīvi 17. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Domāju, ka kuilis, bet paskatos – lācis. Cēsu puse, Stalbes pagasts. Aculiecinieka video
Speciālreportāža 17. augusts, 2022
Kate Šterna
Aprīkojums
VIDEO. Ekstremāli vienkāršais un kvalitatīvais KAHLES Helia TI 35
Ekskluzīvi 14. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Dubļi, sūdi, asinis! Par pīlēm saruna ar Andri Stīpnieku “Šauj garām!” #139 epizode!
Ekskluzīvi 10. augusts, 2022
Oskars Treilihs
Pieredze
FOTO un VIDEO. Noskaidrotas labākās staltbriežu piebaurotāju balsis
Ekskluzīvi 8. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Huntloc plusi un mīnusi. Kā vienmēr kontrolēt, kur atrodas suns?
Ekskluzīvi 8. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Cīņa ar Āfrikas cūku mēri turpinās arī Ventspils novadā. Par beigtu atrastu mežacūku ziņo 29394696
Ekskluzīvi 5. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Vilku postījumi? Kā pasargāt saimniecību – problēmas un risinājumi. “Šauj garām!” diskutē
Ekskluzīvi 29. jūlijs, 2022
ME
Medības
Klausies!
Kā tiek izlietota mednieku nauda? Šauj garām #138 epizode
Ekskluzīvi 3. augusts, 2022
ME
Medības
Aprīkojums
Zābaku tests: Chiruca Alaska, Han Wag Banks un Härkila Wildwood. Video bloga #54 epizode
Ekskluzīvi 1. augusts, 2022
Linda Dombrovska
Aprīkojums
Strādā vai nestrādā mežacūku taure Nordik Boar? Praktisks padoms
Ekskluzīvi 28. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Ziņo par atrastu nobeigušos mežacūku un saņem samaksu
Ekskluzīvi 4. decembris, 2020
ME
Medības
Klausies!
Vai ieroci var dot citam, copes trofejas un svina izmantošanas aizliegums. Šauj garām # 137 epizode
Ekskluzīvi 27. jūlijs, 2022
Kate Šterna
Pieredze
“Kaut kādi dzīvnieki iebrūk manā pagalmā!” Aculiecinieka video!
Ekskluzīvi 26. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Tiešraide dalībniekiem #22. Par to kā uzasināt nazi, ja nav asināmā
Ekskluzīvi 25. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Nepieļauj šo kļūmi, kad būvē medību torni! Mežacūku medības
Speciālreportāža 24. jūlijs, 2022

Lasītākie