dabas liegums

Indulis Burka
Pieredze
Medniek! Neesi vienaldzīgs! Notiek dabas liegums Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskā apspriešana!
Ekskluzīvi 4 dienas
IB
Indulis Burka
Pieredze
“Mežoles” aizsardzības plāns paredz aizliegt dzinējmedības
12. marts, 2020