Ministru kabineta noteikumi

Indulis Burka
Pieredze
Medniek! Neesi vienaldzīgs! Notiek dabas liegums Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna 2023.-2035. gadam sabiedriskā apspriešana!
Ekskluzīvi 4 dienas
ME
Medības
Pieredze
Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi
16. maijs, 2022
Indulis Burka
Pieredze
Haralds Barviks: “Jāgroza Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē ieroču glabāšanu gan medībās, gan pēc medībām, gan pārtraukumos.”
Ekskluzīvi 5. decembris, 2020