Pieredze

Lasītājs jautā. Vai klubs var pieprasīt LVM iztīrīt stigas?0


200–300 m garš stigas posms trīs četriem vīriem prasa vien stundu darba.
200–300 m garš stigas posms trīs četriem vīriem prasa vien stundu darba.
Foto: Kate Šterna

Stigu un grāvju atbrīvošana no aizauguma ir viens no pastāvīgajiem un nebeidzamajiem darbiem mežā, taču bez tā nevar iztikt. Tagad, dzinējmedību sezonā, tas ir īpaši svarīgi, jo medības aizaugušās stigās nav nedz rezultatīvas, nedz drošas. Mūsu žurnāla lasītājs no kāda Dienvidkurzemes mednieku kluba pavaicāja, kam ir pienākums tīrīt stigas, kas ir AS Latvijas valsts meži (LVM) teritorijā, un vai klubi var vērsties pie uzņēmuma ar lūgumu atbrīvot stigas no zāles un krūmiem.

“Mūsu klubs nav īpaši liels. Es domāju, biedru skaita ziņā. Platības ir gana plašas, un lielākā daļa ir meža teritorija, kur privāto zemju īpatsvars ir visai neliels. Iespēju robežās mēs cenšamies tīrīt kvartālstigas un grāvmales, taču jaudas nepietiek. Daļa mednieku ir veci un talkās piedalīties nevar, bet vidēja vecuma biedri visi strādā. Līdz ar to darbi nesokas sevišķi raiti. Tādēļ mums radās doma, ka varbūt LVM var palīdzēt,” spriež kluba vadītājs Pēteris (vārds mainīts).

LVM Meža infrastruktūras un medību daļas vadītājs Guntis Ščepaniks pirmām kārtām norāda, ka stigu un grāvju tīrīšanas pienākums nekādi nav definēts vai pieminēts līgumā, ko uzņēmums noslēdz ar medību tiesību lietotājiem. “Vienīgā situācija, kurā mēs šo darbu uzņemamies, ir divu klubu kopīgs iesniegums ar lūgumu iztīrīt stigu, kas veido abu medību iecirkņu robežu. Pārējos gadījumos medniekiem pašiem ir jārūpējas par stigu un grāvju tīrīšanu un uzturēšanu. Tas attiecas gan uz aizaugumu likvidēšanu, gan bebru dambju nojaukšanu,” saka LVM pārstāvis.
Izpētot LVM pienākumu sarakstu, redzams, ka uzņēmums rūpējas par meža ceļu uzturēšanu, sāngrāvju un caurteku tīrīšanu un atjaunošanu, kā arī par mežizstrādes procesa seku likvidēšanu, bet ne stigu tīrīšanu.

Lūk, kas teikts noteikumos Koku, krūmu izciršanas vai zāles un koku, krūmu atvašu pļaušanas nosacījumi kvartālstigās vai meža meliorācijas sistēmu trasēs:
-Koku, krūmu izciršana vai zāles un koku, krūmu atvašu pļaušana uz kvartālstigām vai meža meliorācijas sistēmu trasēm atļauta, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, šādā kārtībā:
– Trases tīrīšana atļauta bez saskaņojuma, ja izcērtamais apaugums nepārsniedz divus metrus, un to veic no 1. augusta līdz nākamā gada 1. martam;
– Trases tīrīšana atļauta, ja apauguma augstums pārsniedz divus metrus un koka caurmērs nepārsniedz 10 cm caurmēru 1,3 m augstumā un trīs nedēļu laikā pēc tam, kad LVM nosūtīta informācija par plānoto trases tīšanu, nav saņemts aizliegums to veikt. Informāciju par plānoto trases tīrīšanu medību tiesību lietotājs elektroniski nosūta LVM kontaktpersonai, kura norādīta medību tiesību nomas līgumā, vai iesniedz iesniegumu LVM reģiona klientu centrā. Informācija par trases tīrīšanu iesniedzama savlaicīgi – gada I ceturksnī. Ja iesniegumu iesniedz citā ceturksnī un trases tīrīšanas darbus nepieciešams uzsākt agrāk, medību tiesību lietotājs darbus veic, vienojoties ar meža iecirkņa vadītāju;
– Trases tīrīšana atļauta pēc ciršanas tiesību pirkuma līguma saņemšanas, ja izcērtamo koku caurmērs pārsniedz 10 cm caurmēru 1,3 m augstumā. Lai saņemtu ciršanas tiesību pirkuma līgumu, medību tiesību lietotājs elektroniski nosūta iesniegumu LVM kontaktpersonai, kura norādīta medību tiesību nomas līgumā, vai iesniedz iesniegumu LVM reģiona klientu centrā.

Šādā stigā dzīvnieku ieraudzīt būs ļoti grūti.
Foto: Kate Šterna

Kvartālstigas platums pēc izciršanas nedrīkst pārsniegt piecus metrus. Trases tīrīšanu veic atbilstoši LVM kvalitātes prasībām, kas pieejamas LVM mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem/iepirkumi/līguma pielikumi.

Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai

1) apauguma nociršana vai nopļaušana veicama stigu tīrīšanas shēmā norādītajā nocērtamajā/nopļaujamajā joslā pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (nocērtamās/nopļaujamās joslas platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 5 m);
2) ja nocērtamā apauguma diametrs (pie sakņu kakla) ir lielāks par 3 cm, tā izklaidus atstāšana nocērtamajā joslā nav pieļaujama. Nocirstais apaugums jānovieto paralēli stigas garenasij gar vienu no tās malām 1 m platā joslā vienmērīgā slānī vai jāiekrauj perpendikulāri stigai blakus esošajā mežaudzē;
3) vienlaikus ar apauguma novākšanu stigas jāatbrīvo no kritalām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem;
4) pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstiska norādījuma jānozāģē blakusesošās mežaudzes zari līdz 2 m augstumam, kas aizēno vai traucē transporta kustību pa stigu. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Meža meliorācijas sistēmu trašu izciršana jāveic atbilstoši LVM kvalitātes prasībām Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos un Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos, kas arī ir pieejamas LVM mājaslapā.

Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos

1) krūmu un koku ciršana veicama grāvja trases nociršanas shēmā norādītajā nocērtamajā joslā. Krūmi un koki jānocērt grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošie krūmi un/vai koki jānocērt pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2) ciršanas atliekas nedrīkst palikt grāvja gultnē. Tās jānovieto perpendikulāri vai paralēli grāvim vienmērīgā slānī un veidojot ik pa 50 m pārrāvumus četru metru platumā, lai nodrošinātu dzīvnieku pārvietošanos. Atliekas novieto tādā attālumā no grāvja krants, lai nebūtu iespējama to ieslīdēšana grāvī (nepieciešamības gadījumā sagarumojot);
3) vienlaikus ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem, kritalām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem, kuru diametrs nav lielāks par 20 cm, kas cērtamā trasē ir bijuši pirms darbu uzsākšanas;
4) no nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, kas paredzēts tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām, kas rakstiski saskaņotas ar reģiona atbildīgo darbinieku;
5) pieļaujamais koku celmu augstums nocērtamā joslā:
5.1. uz atbērtnes līdz 20 cm no koka sakņu kakla;
5.2. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 50 cm no koka sakņu kakla, ja ir paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
5.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 20 cm no koka sakņu kakla, ja nav paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
6) joslā, kurā tiek veikta krūmu un koku ciršana, pieļaujams saglabāt atsevišķus kokus un krūmu pudurus pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstveida norādījuma. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai

Ar trimmeri ir viegli likvidēt krūmus un jaunos kociņus.
Foto: Kate Šterna

Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos

Saistītie raksti

1) zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušana veicama grāvja trases pļaušanas shēmā norādītajā nopļaujamajā joslā. Zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošā zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (grāvja atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2) nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 15 cm;
3) nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes satrūdēšanai;
4) vienlaikus ar zāles, koku un krūmu atvašu pļaušanu grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem un ūdens plūsmai traucējošiem koksnes atkritumiem.

Video blogs #5 epizode. Medību kancele no metāla – beidz postīt eglītes!

Lasi un abonē žurnālu Medības arī nākamgad!

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Klausies!
Kas medību saimniecībā sabojāts pēdējo četru gadu laikā? “Šauj garām!” #146 epizode
Ekskluzīvi 5 dienas
ME
Medības
Pieredze
FOTO un VIDEO! Nāvējošā riesta cīņa. Kad uzvarētājs nogalina pretinieku
Speciālreportāža 24. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Ko nedarīt pēc šāviena un par briežu medībām riestā. “Šauj garām!” #145 epizode
Ekskluzīvi 21. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Aļņu buļļus nemedīt vienu gadu? “Šauj garām!” #144 epizode
Ekskluzīvi 14. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Par aļņu medībām riestā un par drošību, dzenoties pakaļ kuilim. “Šauj garām!” #143 epizode
Ekskluzīvi 7. septembris, 2022
Linda Dombrovska
Uncategorized
Skaties tiešraidē! Kā izskatās lūša maltīte! UZMANĪBU, NEPATĪKAMI SKATI!
Ekskluzīvi 5. septembris, 2022
ME
Medības
Klausies!
Lai briežiem labs sekss – par briežu bauri un jauno mednieku zināšanām. “Šauj garām!” #142 epizode
Ekskluzīvi 31. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Artis Pabriks: “Gan aizsardzības nozare, gan mednieki dzīvi redz caur tēmēkli”
Ekskluzīvi 30. augusts, 2022
Linda Dombrovska
Pieredze
Kad lāču māte aizsargā savus mazuļus pret lāču tēviņu
Speciālreportāža 28. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Āfrikas cūku mēris ir atpakaļ. Vai sekos medību liegumi? “Šauj garām!” #141 epizode
Ekskluzīvi 24. augusts, 2022
ME
Medības
Aprīkojums
SKATIES! Jaunais Pulsar Merger LRF XP50 termālais binoklis Ieskaties.lv plauktos
Speciālreportāža 23. augusts, 2022
ME
Medības
Uncategorized
VIDEO. UZMANĪBU KAŠĶIS! Kas tas par dzīvnieku mājas pagalmā?
22. augusts, 2022
Kate Šterna
Pieredze
Stirnāži rīko riesta kaujas dzīvojamo māju tuvumā. Kāpēc tas ir bīstami?
Ekskluzīvi 22. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Medījamo putnu saraksts. Kur un kā ziņot, ja nomedīts ūdensputns?
Ekskluzīvi 21. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Ādu dīrāšanas pornogrāfija, kā nodot ieroci citam un lauku sargāšana. “Šauj garām!” #140 epizode
Ekskluzīvi 17. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Domāju, ka kuilis, bet paskatos – lācis. Cēsu puse, Stalbes pagasts. Aculiecinieka video
Speciālreportāža 17. augusts, 2022
Kate Šterna
Aprīkojums
VIDEO. Ekstremāli vienkāršais un kvalitatīvais KAHLES Helia TI 35
Ekskluzīvi 14. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Dubļi, sūdi, asinis! Par pīlēm saruna ar Andri Stīpnieku “Šauj garām!” #139 epizode!
Ekskluzīvi 10. augusts, 2022
Oskars Treilihs
Pieredze
FOTO un VIDEO. Noskaidrotas labākās staltbriežu piebaurotāju balsis
Ekskluzīvi 8. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Huntloc plusi un mīnusi. Kā vienmēr kontrolēt, kur atrodas suns?
Ekskluzīvi 8. augusts, 2022
ME
Medības
Pieredze
Cīņa ar Āfrikas cūku mēri turpinās arī Ventspils novadā. Par beigtu atrastu mežacūku ziņo 29394696
Ekskluzīvi 5. augusts, 2022
ME
Medības
Klausies!
Vilku postījumi? Kā pasargāt saimniecību – problēmas un risinājumi. “Šauj garām!” diskutē
Ekskluzīvi 29. jūlijs, 2022
ME
Medības
Klausies!
Kā tiek izlietota mednieku nauda? Šauj garām #138 epizode
Ekskluzīvi 3. augusts, 2022
ME
Medības
Aprīkojums
Zābaku tests: Chiruca Alaska, Han Wag Banks un Härkila Wildwood. Video bloga #54 epizode
Ekskluzīvi 1. augusts, 2022
Linda Dombrovska
Aprīkojums
Strādā vai nestrādā mežacūku taure Nordik Boar? Praktisks padoms
Ekskluzīvi 28. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Ziņo par atrastu nobeigušos mežacūku un saņem samaksu
Ekskluzīvi 4. decembris, 2020
ME
Medības
Klausies!
Vai ieroci var dot citam, copes trofejas un svina izmantošanas aizliegums. Šauj garām # 137 epizode
Ekskluzīvi 27. jūlijs, 2022
Kate Šterna
Pieredze
“Kaut kādi dzīvnieki iebrūk manā pagalmā!” Aculiecinieka video!
Ekskluzīvi 26. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Tiešraide dalībniekiem #22. Par to kā uzasināt nazi, ja nav asināmā
Ekskluzīvi 25. jūlijs, 2022
ME
Medības
Pieredze
Nepieļauj šo kļūmi, kad būvē medību torni! Mežacūku medības
Speciālreportāža 24. jūlijs, 2022

Lasītākie