Pieredze

Lasītājs jautā. Vai klubs var pieprasīt LVM iztīrīt stigas?0


200–300 m garš stigas posms trīs četriem vīriem prasa vien stundu darba.
200–300 m garš stigas posms trīs četriem vīriem prasa vien stundu darba.
Foto: Kate Šterna

Stigu un grāvju atbrīvošana no aizauguma ir viens no pastāvīgajiem un nebeidzamajiem darbiem mežā, taču bez tā nevar iztikt. Tagad, dzinējmedību sezonā, tas ir īpaši svarīgi, jo medības aizaugušās stigās nav nedz rezultatīvas, nedz drošas. Mūsu žurnāla lasītājs no kāda Dienvidkurzemes mednieku kluba pavaicāja, kam ir pienākums tīrīt stigas, kas ir AS Latvijas valsts meži (LVM) teritorijā, un vai klubi var vērsties pie uzņēmuma ar lūgumu atbrīvot stigas no zāles un krūmiem.

“Mūsu klubs nav īpaši liels. Es domāju, biedru skaita ziņā. Platības ir gana plašas, un lielākā daļa ir meža teritorija, kur privāto zemju īpatsvars ir visai neliels. Iespēju robežās mēs cenšamies tīrīt kvartālstigas un grāvmales, taču jaudas nepietiek. Daļa mednieku ir veci un talkās piedalīties nevar, bet vidēja vecuma biedri visi strādā. Līdz ar to darbi nesokas sevišķi raiti. Tādēļ mums radās doma, ka varbūt LVM var palīdzēt,” spriež kluba vadītājs Pēteris (vārds mainīts).

LVM Meža infrastruktūras un medību daļas vadītājs Guntis Ščepaniks pirmām kārtām norāda, ka stigu un grāvju tīrīšanas pienākums nekādi nav definēts vai pieminēts līgumā, ko uzņēmums noslēdz ar medību tiesību lietotājiem. “Vienīgā situācija, kurā mēs šo darbu uzņemamies, ir divu klubu kopīgs iesniegums ar lūgumu iztīrīt stigu, kas veido abu medību iecirkņu robežu. Pārējos gadījumos medniekiem pašiem ir jārūpējas par stigu un grāvju tīrīšanu un uzturēšanu. Tas attiecas gan uz aizaugumu likvidēšanu, gan bebru dambju nojaukšanu,” saka LVM pārstāvis.
Izpētot LVM pienākumu sarakstu, redzams, ka uzņēmums rūpējas par meža ceļu uzturēšanu, sāngrāvju un caurteku tīrīšanu un atjaunošanu, kā arī par mežizstrādes procesa seku likvidēšanu, bet ne stigu tīrīšanu.

Lūk, kas teikts noteikumos Koku, krūmu izciršanas vai zāles un koku, krūmu atvašu pļaušanas nosacījumi kvartālstigās vai meža meliorācijas sistēmu trasēs:
-Koku, krūmu izciršana vai zāles un koku, krūmu atvašu pļaušana uz kvartālstigām vai meža meliorācijas sistēmu trasēm atļauta, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, šādā kārtībā:
– Trases tīrīšana atļauta bez saskaņojuma, ja izcērtamais apaugums nepārsniedz divus metrus, un to veic no 1. augusta līdz nākamā gada 1. martam;
– Trases tīrīšana atļauta, ja apauguma augstums pārsniedz divus metrus un koka caurmērs nepārsniedz 10 cm caurmēru 1,3 m augstumā un trīs nedēļu laikā pēc tam, kad LVM nosūtīta informācija par plānoto trases tīšanu, nav saņemts aizliegums to veikt. Informāciju par plānoto trases tīrīšanu medību tiesību lietotājs elektroniski nosūta LVM kontaktpersonai, kura norādīta medību tiesību nomas līgumā, vai iesniedz iesniegumu LVM reģiona klientu centrā. Informācija par trases tīrīšanu iesniedzama savlaicīgi – gada I ceturksnī. Ja iesniegumu iesniedz citā ceturksnī un trases tīrīšanas darbus nepieciešams uzsākt agrāk, medību tiesību lietotājs darbus veic, vienojoties ar meža iecirkņa vadītāju;
– Trases tīrīšana atļauta pēc ciršanas tiesību pirkuma līguma saņemšanas, ja izcērtamo koku caurmērs pārsniedz 10 cm caurmēru 1,3 m augstumā. Lai saņemtu ciršanas tiesību pirkuma līgumu, medību tiesību lietotājs elektroniski nosūta iesniegumu LVM kontaktpersonai, kura norādīta medību tiesību nomas līgumā, vai iesniedz iesniegumu LVM reģiona klientu centrā.

Šādā stigā dzīvnieku ieraudzīt būs ļoti grūti.
Foto: Kate Šterna

Kvartālstigas platums pēc izciršanas nedrīkst pārsniegt piecus metrus. Trases tīrīšanu veic atbilstoši LVM kvalitātes prasībām, kas pieejamas LVM mājaslapā sadaļā Biznesa partneriem/iepirkumi/līguma pielikumi.

Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai

1) apauguma nociršana vai nopļaušana veicama stigu tīrīšanas shēmā norādītajā nocērtamajā/nopļaujamajā joslā pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (nocērtamās/nopļaujamās joslas platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 5 m);
2) ja nocērtamā apauguma diametrs (pie sakņu kakla) ir lielāks par 3 cm, tā izklaidus atstāšana nocērtamajā joslā nav pieļaujama. Nocirstais apaugums jānovieto paralēli stigas garenasij gar vienu no tās malām 1 m platā joslā vienmērīgā slānī vai jāiekrauj perpendikulāri stigai blakus esošajā mežaudzē;
3) vienlaikus ar apauguma novākšanu stigas jāatbrīvo no kritalām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem;
4) pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstiska norādījuma jānozāģē blakusesošās mežaudzes zari līdz 2 m augstumam, kas aizēno vai traucē transporta kustību pa stigu. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Meža meliorācijas sistēmu trašu izciršana jāveic atbilstoši LVM kvalitātes prasībām Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos un Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos, kas arī ir pieejamas LVM mājaslapā.

Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos

1) krūmu un koku ciršana veicama grāvja trases nociršanas shēmā norādītajā nocērtamajā joslā. Krūmi un koki jānocērt grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošie krūmi un/vai koki jānocērt pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2) ciršanas atliekas nedrīkst palikt grāvja gultnē. Tās jānovieto perpendikulāri vai paralēli grāvim vienmērīgā slānī un veidojot ik pa 50 m pārrāvumus četru metru platumā, lai nodrošinātu dzīvnieku pārvietošanos. Atliekas novieto tādā attālumā no grāvja krants, lai nebūtu iespējama to ieslīdēšana grāvī (nepieciešamības gadījumā sagarumojot);
3) vienlaikus ar koku zāģēšanu, krūmu un atvašu ciršanu grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem, kritalām, vēja lauztiem un gāztiem kokiem, kuru diametrs nav lielāks par 20 cm, kas cērtamā trasē ir bijuši pirms darbu uzsākšanas;
4) no nocērtamās joslas apaļo kokmateriālu sortimenti, ciršanas atliekas un apaugums, kas paredzēts tālākai pārstrādei, ir jāpieved līdz krautuves vietām, kas rakstiski saskaņotas ar reģiona atbildīgo darbinieku;
5) pieļaujamais koku celmu augstums nocērtamā joslā:
5.1. uz atbērtnes līdz 20 cm no koka sakņu kakla;
5.2. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 50 cm no koka sakņu kakla, ja ir paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
5.3. uz bermas meža pusē, grāvja gultnē (nogāzēs un grāvja teknē) līdz 20 cm no koka sakņu kakla, ja nav paredzēti renovācijas/rekonstrukcijas vai ikdienas uzturēšanas darbi;
6) joslā, kurā tiek veikta krūmu un koku ciršana, pieļaujams saglabāt atsevišķus kokus un krūmu pudurus pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstveida norādījuma. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai

Ar trimmeri ir viegli likvidēt krūmus un jaunos kociņus.
Foto: Kate Šterna

Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos

Saistītie raksti

1) zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušana veicama grāvja trases pļaušanas shēmā norādītajā nopļaujamajā joslā. Zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj grāvja gultnē (nogāzes un grāvja tekne) un 1 m platā joslā no grāvja krants. Uz grāvja atbērtnes augošā zāle, koku un krūmu atvases jānopļauj pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (grāvja atbērtnes platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 8 m);
2) nenopļautās zāles, koku un/vai krūmu atvašu daļas garums nedrīkst būt garāks par 15 cm;
3) nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes satrūdēšanai;
4) vienlaikus ar zāles, koku un krūmu atvašu pļaušanu grāvja gultne jāatbrīvo no sadzīves atkritumiem un ūdens plūsmai traucējošiem koksnes atkritumiem.

Video blogs #5 epizode. Medību kancele no metāla – beidz postīt eglītes!

Lasi un abonē žurnālu Medības arī nākamgad!

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Klausies!
Mednieks nedrīkst būt potenciāls noziedznieks inspektora acīs! “Šauj garām!” #207 epizode
6 dienas
ME
Medības
Uncategorized
VIDEO! Lūsis medī lapsu. Skaties, kurš gudrāks – lapsa vai lūsis?
17. novembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Gaļa! Sarežģītākais medību veids un foršas jaunas tradīcijas. “Šauj garām!” #205 epizode
15. novembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Tiešraide dalībniekiem #38. Par deviņām cukurbietēm uz zemes….
10. novembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kad sit pa pirkstiem, vaigu un plecu. Ļaunais bubulis atsitiens “Šauj garām!” extra #42
9. novembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kāpēc likumi ir jālasa un kur labāk netēmēt. “Šauj garām!” #203 epizode
1. novembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Vai staltbrieža bulli var selektīvi nomedīt dzinējmedībās? “Šauj garām” ekstra #41
Ekskluzīvi 30. oktobris, 2023
ME
Medības
Pieredze
VIDEO! Kā pareizi paņemt trihinelozes paraugus no mežacūkas?
Ekskluzīvi 29. oktobris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Tiešraide dalībniekiem #37. Kad var medīt briežus – tikai dienā vai arī naktī?
26. oktobris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Medniekiem lodes lido vienā caurumā, tālšāvējiem nē. “Šauj garām!” #202 epizode
Ekskluzīvi 25. oktobris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Mežacūka 15 metros, 14 kg smaga karabīne un šaušanas Kāmasūtra. “Šauj garām!” #201 epizode
18. oktobris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kad jāforsē upe, lai dabūtu briedi! Mednieka dienasgrāmata #22
17. oktobris, 2023
ME
Medības
Aprīkojums
Kad termālā ierīce ir kā narkotika… Video bloga #69 epizode
17. oktobris, 2023
Indulis Burka
Aprīkojums
“Infiray” dodas tuvāk Latvijas medniekiem. Video bloga #68 epizode
12. oktobris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kā medības mainīja dzīvi? Arvids Baumanis – īpašais 200. epizodes viesis. “Šauj garām!” #200 epizode
11. oktobris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kurš kalibs labāks – 7×64, .308 Win vai 30-06 Sprg? “Šauj garām!” #199 epizode
4. oktobris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Māris Balodis: Mežacūku populācija jāsamazina līdz 0,15 mežacūkai uz 1 km2
28. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kad viena stirna uz 32 večiem. Saruna ar Ēriku Upelnieku “Šauj garām!” 198. epizode
27. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Video. Vilks ļoti drošs, jo nāca virsū strādājošam ekskavātoram
25. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Ja ēdams, tad medījams – Erlends Sebris. “Šauj garām!” #197 epizode
Ekskluzīvi 20. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Asinspēdas meklēšana: mīti, kļūdas un risinājumi
Ekskluzīvi 15. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kā pareizi novērtēt līdz divus gadus jaunu staltbriežu bulli? Padomi jaunajiem medniekiem #1
Ekskluzīvi 14. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vetārsts ar ovālo zīmogu mednieku mājas dīrūzī. Kā tas iespējams? “Šauj garām!” #196 epizode
Ekskluzīvi 13. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kas meklē, tas atrod! Divas stundas pēc pīles. Mednieka dienasgrāmata #21
Ekskluzīvi 8. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kādēļ mednieki baidās sūtīt datus? “Šauj garām!” #195 epizode
Ekskluzīvi 6. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Katrā jau bišķiņ tas maliķa gēns sēd iekšā! Arvīds Ozols. “Šauj garām!” #194 epizode
Ekskluzīvi 30. augusts, 2023
Kate Šterna
Aprīkojums
Praktisks padoms. Karamele briežiem. Pārējiem… nav aizliegta!
27. augusts, 2023
Linda Dombrovska
Pieredze
NEPATĪKAMI SKATI! Nomedī briesmīga izskata stirnāzi – mušas to dzīvu apēdušas
Ekskluzīvi 24. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vilnis Jaunzems par to, kā medniekiem nešaut garām. “Šauj garām!” #193 epizode
Ekskluzīvi 23. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Par mednieku nevar kļūt 40 stundās. Minhauzens 2023. “Šauj garām!” #192 epizode
Ekskluzīvi 16. augusts, 2023

Lasītākie