Pieredze

Padomi pīļu medībām. Kā izvietot māņpīles, kā un kādas svilpes izmantot?0

Ir ļoti daudz un dažādas svilpes pīlēm un ne tikai.

Anri Anaņins no uzņēmuma AAknives zina ne tikai nažu izgatavošanas noslēpumus. Viņš iemācījies saprast un atdarināt pīļu balsis, lai uzaicinātu viņas uz visai ugunīgu randiņu. Šī māka noderētu ikvienam medniekam, kā nekā otrajā augusta sestdienā Latvijā sākas pīļu medību sezona. Anri Medībām labprāt atklāj savus pīļu valodas noslēpumus un medību paņēmienus.

Saule, vējš un niedres

“Pīļu medības man šķiet visaizraujošākās, jo tām ir jāgatavojas, jāizvērtē situācija – vējš, saule, citi laika apstākļi. Tāpat pareizi jāizvēlas medību vieta. Šajās medībās galu galā ir iespēja izšaut daudz biežāk nekā citās, emociju gamma ir ļoti plaša,” teic Anri Anaņins. “Pīles medīju jau vairāk nekā divdesmit gadus. Sākumā, protams, tēva uzraudzībā. Pieredze nāk tikai ar gadiem, kad saproti, kas un kā jādara, lai medības būtu sekmīgas.Pats sākums – vietas izvēle. Pārsvarā medīju lielajos ezeros – pirmajā vietā ir Lubāns (ne dīķi), tad Babītes ezers, kas ir vistuvāk mājām, un Engures ezers, tad jūra. Jo lielāka ūdenstilpe, jo lielāki pīļu bari un līdz ar to arī iespēja gūt medījumu.Nonākot ezera krastā, rūpīgi jāizvērtē vēja virziens un stiprums. Šie faktori ir noteicošie. Es nerunāju par sezonas atklāšanu – tas ir pavisam cits pasākums, kad pīles ātri tiek paceltas spārnos, lido haotiski un ir stresā, tāpat kā mednieki. Pīles ātri nosēstas vietās, kur viņas netraucē, un mednieki var doties krastā svinēt. Vēja virziens jānovērtē ne tikai konkrētajā brīdī, bet arī divas trīs dienas iepriekš. To var izdarīt, ielūkojoties vietnēs Windguru, Windy. Pīles vienmēr uzturēsies aizvējā un nekad nebūs vējā. Tur viņas arī būtu jāmeklē. Tomēr ne pašā mierīgākajā ūdens zonā, bet uz robežas. Tāpat jāņem vērā, ka pīles vienmēr sēžas pret vēju. To visu ņemot vērā, var izlikt māņu pīles, pašam paliekot aizvējā. Niedru pudurim var nostāties ne tikai no aizvēja puses, bet arī no sāna, šajā gadījumā gan mainīsies māņpīļu izvietojums.

Skaits jāpalielina

Ja māņpīļu ir maz – piecas, desmit, tās izvieto izklaidus. Taču tas darbosies tikai sezonas sākumā. Vēlāk, rudenī, bari ir lielāki un māņpīļu vajag vairāk. Liels pīļu bars nekad neapsēdīsies pie neliela māņpīļu bariņa. Pats sāku atklāšanā ar 15 māņpīlēm, pakāpeniski, ejot sezonai, skaitu palielinu līdz pat 50. Lielāku daudzumu izvieto tā, lai veidotos ceļš, laukums, kur atlidojušajām pīlēm nolaisties. Ja pīles izliktu pamīšus, atlidojušās pariņķotu un nosēstos tur, kur māņpīļu pulciņš beidzās, kas vairs nebūtu pa šāvienam. Arī kurš katrs pīles makets nederēs. Lētākie modeļi rītausmā, krēslā varbūt derēs, taču labos laika apstākļos ne. Krāsojumam jābūt ne tikai izturīgam, bet arī viegli matētam. Pretējā gadījumā pīles uz ūdens redzēs nevis sev līdzīgus siluetus, bet spožus atspīdumus un baidīsies nolaisties zemāk. Labāk izvēlēties tieši medībām domātās māņpīles.

Nepārspīlēt ar tēviņiem!

Jāņem vērā arī tas, kuras pīles konkrētajā sezonas brīdī dominē. Sezonas sākumā jaunās pīles, arī tēviņi, izskatās pēc mātītēm. Piemēram, jaunajiem merceņu tēviņiem nebūt nav zaļgani krāsotās galvas un pelēkā vēdera krāsojuma. Tāpēc man māņpīļu barā no 15 pīlēm 11 būs mātītes un tikai četri – tēviņi. Vēlāk, septembra otrajā pusē, merčus sāku aizstāt ar citām sugām – krīkli, pa kādam platknābim. Turklāt krīkļi jāliek vienā bariņā, mercenes – citā. Vēl vēlāk – oktobrī – jau pielieku klāt baltvēderes, gaigalas, mātītes, tēviņus. Taču arī maisīt nevajag – katra suga jāliek atsevišķā bariņā, pa vidu atstājot laukumiņu.Protams, medījot pīles grāvjos, māņpīles parasti neizmato un medī uz pieiešanu. Lai gan lielākos bebru uzplūdinājumos māņpīles arī var noderēt, tāpat mazajos purva ezeriņos un dīķos, īpaši vakarā, kad pīles meklē naktsmājas. Vakarā māņpīles jāizvieto tuvāk krastam, seklumā, kur putni atpūšas un barojas. Izliekot daudz māņpīļu mazā dīķī, medījumu var tikai aizbiedēt. Māņpīļu galvenais uzdevums ir parādīt, ka vieta ir droša.”

Ar bildi ir par maz

Taču ar bildi vien ir par maz. Svarīgi ir pīli pareizi piesaukt, uzrunāt, likt pamanīt māņpīļu bariņu. Sezonas sākumā mednieks vairāk sēž zālēs, vēlāk lien no tām ārā, jo mainās arī pīļu uzturēšanās vietas. Sezonas sākumā lidojošās pīles var arī nepamanīt izliktās māņpīles. Palīdzēs svilpes, kuru klāsts šobrīd ir ļoti plašs. Katra svilpe ir ar savu skanējumu un domāta konkrētai situācijai un konkrētai pīļu sugai. Iesācējiem būtu jāizvēlas svilpe ar universālāku toni, kurā iepūšot veidojas skaņa, kas ir ļoti līdzīga mežapīles pēkšķēšanai, taču nav tik rupja kā pieaugušam tēviņam. Šāda skaņa nebūs raupja, un uz to atsauksies vairums pīļu. Kur sēž mežapīles, vieta ir droša, un tuvumā labprāt nolaižas citas pīļu sugas. Vēlāk, iegūstot pieredzi, var izmatot specializētākas svilpes, jau izvēloties konkrētajai sugai paredzēto.

Svešvaloda citā zemē

“Ja ieklausās, pīles nepēkšķ, bet sarunājas, un viņu valoda ir visai komplicēta. To arī vajag izmantot. Ar nepārdomātu pēkšķināšanu var putnus atbaidīt. Katrai skaņai, tās stiprumam un nobeigumam ir nozīme. Viņa uzrunā, brīdina, sauc, kad barojas, saruna jau ir pavisam cita. Līdz ar to pīļu medībās ir tāpat kā ar svešvalodu citā zemē. Ja nemāki, var sanākt slikti,” skaidro Anri Anaņins. “Nevajag pārspīlēt – labāk vienu divas reizes iepūšam, it kā aicinot, un vērtējam garām lidojoša bariņa reakciju. Pamanīja, griežas uz tavu pusi – viss kārtībā. Ja lido tālāk, nepievēršot uzmanību, var iepūst vēl trīs četras reizes garākiem signāliem. Ja arī tad nav reakcijas, kaut kas izdarīts nepareizi. Ir brīdinājuma signāli – skaļi, gari, neatlaidīgi. Tie ir līdzīgi piesaukšanas signālam lielākos attālumos, atšķiras vien nobeigums un garums, taču ar tiem eksperimentēt nevajadzētu. Vēl ir barošanās signāls, uz ko pīles reaģē, esot niedrēs, baros, – tās ir īsas čabinošu skaņu sērijas. Sezonas sākumā merčuks viens pats sēdēs niedrēs, dungos un svilpos, taču ciemos nenāks. Esmu pārliecinājies, ka barošanās skaņas sāks strādāt oktobra beigās.Tāpat katrai sugai ir sava skaņa, savs tonis. Mercenei balss rupja, krīklim – spalga, baltvēderim un gaigalai dziesma vairāk līdzinās ķērkšanai. Vēl citas pīļu sugas iesvilpojas.

Pīles jāpazīst

Medībās jāspēj jau lidojumā noteikt pīles sugu – kaut vai tāpēc, lai zinātu, kurā svilpē pūst. Man kaklā parasti ir vismaz trīs, četras, līdz piecām. Viena – mercenei, otra – vidēja – universāla, vēl viena spalgāka – krīklim, vēl viena klusāka un viena ļoti skaļa – piesaukšanai ļoti lielos attālumos. Mazākās ūdenstilpēs skaļo labāk nelietot vispār, tā nepieciešama piesaukšanai no vairāk nekā kilometru liela attāluma. Iepūš, ja bars sagriežas, un tad vairs nelieto. Pīlei ir ļoti laba dzirde, tāpat kā redze.

Tehniskas nianses

Kad pīles tuvojas, es vairs nepūšu neko, bet cenšos saplūst ar apkārtni un nekustēties, vienlaikus koncentrējoties šāvienam. Daudzi mednieki kļūdās, sākot jau laikus tēmēt uz pīlēm, kuras tuvojas. Līdz pēdējam brīdim ir jāsēž cerā sakumpušam. Tikai tad, kad pīles laižas lejā vai jau iet pāri, jāceļas un jāšauj. Vislabāk pārlaist pāri un šaut no aizmugures. Tā skrotis iekļūst zem spalvām, nevis pret tām atsitas. Īpaši svarīgi tas rudenī, kad apspalvojums biezāks un izturīgāks. Vēl viena iespēja – sagaidīt mirkli, kad putns jau gandrīz sasniedzis ūdeni, piecelties un iesaukties. Putns izpleš spārnus un sāk celties, samērā lēni un ilgi. Jāsagaida, līdz šāviens ir drošs, un tikai tad jāspiež mēlīte.”

Atklātās un slēgtās

Svilpes var būt izgatavotas no visdažādākajiem materiāliem – koka, plastmasas akrila, dažādiem sakausējumiem, gumijas. Ir atklātā un slēgtā tipa svilpes. Atklātā tipa svilpes ir vienkāršas uzbūvē un lietošanā. Tajās ir plastikāta vai metāla plāksnīte, kas vibrē, tai uzpūšot gaisu. Ar šo svilpi nevajag lielas iemaņas, taču skaņa ir visai vienveidīga un derēs piesaukšanai. Slēgtā tipa svilpes ļaus iegūt daudz bagātīgāku skaņu klāstu un ar pīlēm sarunāties. Pūšot šajās svilpēs, jāatceras, ka pīles norauj galotnes. Jāpūš ar diafragmu. Tie, kuri dzied, sapratīs, pārējiem jāiedomājas, ka nāk viegls klepus. Ar šo klepu tad arī jāpūš. Svilpe jāsaņem rokā, to satverot ar īkšķi un rādītājpirkstu, ar pārējiem pirkstiem veidojot tādu kā taurīti. Tas tad arī ir instruments, ko var spēlēt. Pirms sezonas vēlams patrenēties, bet vēl pirms tam iet dabā paklausīties, kā īsti pīles sarunājas, un mēģināt atdarināt šīs skaņas. Tas viss vēlāk noderēs medībās.

Saistītie raksti

Kā piesaukt pīli un iekārtoties medībām

Jaunais žurnāla Medības numurs jau ir klāt!

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Pieredze
Video. Vilks ļoti drošs, jo nāca virsū strādājošam ekskavātoram
1 diena
ME
Medības
Klausies!
Ja ēdams, tad medījams – Erlends Sebris. “Šauj garām!” #197 epizode
Ekskluzīvi 6 dienas
ME
Medības
Pieredze
Asinspēdas meklēšana: mīti, kļūdas un risinājumi
Ekskluzīvi 15. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kā pareizi novērtēt līdz divus gadus jaunu staltbriežu bulli? Padomi jaunajiem medniekiem #1
Ekskluzīvi 14. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vetārsts ar ovālo zīmogu mednieku mājas dīrūzī. Kā tas iespējams? “Šauj garām!” #196 epizode
Ekskluzīvi 13. septembris, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kas meklē, tas atrod! Divas stundas pēc pīles. Mednieka dienasgrāmata #21
Ekskluzīvi 8. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kādēļ mednieki baidās sūtīt datus? “Šauj garām!” #195 epizode
Ekskluzīvi 6. septembris, 2023
ME
Medības
Klausies!
Katrā jau bišķiņ tas maliķa gēns sēd iekšā! Arvīds Ozols. “Šauj garām!” #194 epizode
Ekskluzīvi 30. augusts, 2023
Kate Šterna
Aprīkojums
Praktisks padoms. Karamele briežiem. Pārējiem… nav aizliegta!
27. augusts, 2023
Linda Dombrovska
Pieredze
NEPATĪKAMI SKATI! Nomedī briesmīga izskata stirnāzi – mušas to dzīvu apēdušas
Ekskluzīvi 24. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vilnis Jaunzems par to, kā medniekiem nešaut garām. “Šauj garām!” #193 epizode
Ekskluzīvi 23. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Par mednieku nevar kļūt 40 stundās. Minhauzens 2023. “Šauj garām!” #192 epizode
Ekskluzīvi 16. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Mednieki nezina, kā lasīt mežu – Māris Simanovičs. “Šauj garām!” #191 epizode
Ekskluzīvi 9. augusts, 2023
ME
Medības
Pieredze
FOTO un VIDEO! Mednieku festivāla “Minhauzens 2023” atklāšana
Ekskluzīvi 7. augusts, 2023
ME
Medības
Pieredze
REZULTĀTI. Mednieku festivāla “Minhauzens 2023” foto un video – apbalvošana
Ekskluzīvi 6. augusts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Postījumi aug, vai būs sankcijas? “Šauj garām!” #190 epizode
Ekskluzīvi 2. augusts, 2023
Emīlija Mariševa
Pieredze
VIDEO un FOTO! Dupletu šaušana un tēmēkļa izloze. Kā aizvadīts mednieku līgas finālposms?
Ekskluzīvi 26. jūlijs, 2023
Emīlija Mariševa
Pieredze
FOTO un VIDEO! Kur nedēļas laikā apgūt medību zinību esenci? Atskats uz nometni Vanaga acs 2023
Ekskluzīvi 31. jūlijs, 2023
ME
Medības
Uncategorized
VIDEO! Tik lieli ragi! Cik aļņu var būt vienā laukā? Filmēts ar Pulsar Thermion XQ50 Pro LRF
27. jūlijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vai visas medības būs jāpiesaka? Valters Lūsis. “Šauj garām!” #189 epizode
Ekskluzīvi 26. jūlijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
VIDEO! Informatīvais seminārs “Mednis” par koplīgumu medību atļauju sadali
Ekskluzīvi 21. jūlijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Šaušanas pozīciju pamats un ieroča pielāgošana. “Izaicinājums 2023”. Noderīgi padomi
Ekskluzīvi 4. jūlijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Vilks – dzīvas miesas ēdājs! Aivars Dundurs. “Šauj garām!” #188 epizode
Ekskluzīvi 19. jūlijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Mednieki kā bezmaksas naktssargi? Grozījumi Medību likumā! “Šauj garām!” #187 epizode
Ekskluzīvi 12. jūlijs, 2023
ME
Medības
Aprīkojums
Testējam HikMicro RAPTOR RQ50LN termālo binokli. Video bloga #52 epizode
Ekskluzīvi 5. jūlijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Viss Latvijā turas tikai uz entuziasmu. Uģis Dronka. “Šauj garām!” #186 epizode
Ekskluzīvi 5. jūlijs, 2023
ME
Medības
Aprīkojums
Testējam Alpen Apex termo monokli ar 54 mm lēcu. Video bloga #51 epizode
Ekskluzīvi 4. jūlijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Labākie laika apstākļi, kad doties medībās. Praktiskais seminārs #28
Ekskluzīvi 3. jūlijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Nofilmē, kā vilks uz mežu aizvelk vēl dzīvu briežu gotiņu. NEPATĪKAMI SKATI!
Speciālreportāža 3. jūlijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Meža dzīvniekus vajag tikai medniekiem – Viesturs Arklons. “Šauj garām!” #185 epizode
Ekskluzīvi 28. jūnijs, 2023

Lasītākie