Cope

13. maijā spiningošanas sacensības Lielauces ezerā0

Foto no arhīva

Šī Lielauces ezera līdaka ir vēl noķerama! To aizpagājušajā vasarā noķēra makšķernieks Edgars Kukutis (attēlā) un atlaida to atpakaļ ezerā. Kurš noķers lielāko līdaku – tāda būs Lielauces spiningošanas sacensību galvenā intriga! Vēl bez šīs intrigas un lielākā loma īpašnieka titula vērts pacensties arī par balvām – “Salmo” dāvanu kartēm (vērtībā no 30 līdz 120 eiro).

Lielauces ezers ir iecienīta makšķerēšanas vieta. Pie tā piegulošais Vīķu purvs ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. To apsaimnieko un zivis ezerā ir laidis VAS “Latvijas valsts meži”. Kaut ezers blakus, Lielaucē nav notikušas tādas demokrātiskas makšķernieku sacensības, kas būtu pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam.

Vienīgais, kas Lielaucē notiek ik gadus – VAS “Latvijas valsts meži” “mammadaba” spiningošanas čempionāta divi posmi. Ik gadus tajā startā 6 komandas, bet zīmīgi, ka nav komandas no Lielauces. Iemesls: pārāk augsta dalības maksa (EUR 250 par 6 posmiem vai 50 EUR par vienu). Tas padarījis šīs sacensības par elitārām, kurā piedalās ļoti labi ekipēti spiningotāji, kuri atbrauc ar saviem laivu elektromotoriem un eholotēm, bet nav pieejamas vietējiem makšķerniekiem.

Latvijā ir daudz dažādu spiningošanas sacensību, kuras visas ir komercsacensības ar augstu pieteikšanās maksu. Reti ir gadījumi, kad pašvaldība atbalsta šādas sacensības, kurās nav dalības maksas (laivu noma un licence gan visur ir makšķernieka ziņā). Labais piemērs ir pērn Jēkabpils novada pašvaldības organizētās sacensības Baļotes ezerā. Savukārt sacensībās Saulkrastu novadā, ko Lādes ezerā organizēja pašvaldības sporta centrs, dalības maksa bija 10 eiro.

Šoreiz Dobeles novada pašvaldība 2023. gada projektu konkursā “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā” ir piešķīrusi finansējumu 28 projektiem, to skaitā, arī biedrībai “Lielauces attīstībai” spiningošanas sacensību organizēšanai Lielauces ezerā.

Šis projekts dod iespēju ikvienam Lielauces pagasta un visa Dobeles novada makšķerniekam iespēju piedalīties sacensībās (bez dalības maksas) un sacensību noslēgumā piedalīties pieredzes apmaiņā, kopīgā zivju zupas ēšanā un muzikālu priekšnesumu baudīšanā. Sacensību galvenais tiesnesis būs pieredzējušais Aldis Sāvičs, “Makšķernieku gadagrāmatas” autors, “mammadaba” spiningošanas čempionāta galvenais tiesnesis. Zivis zupai nozvejot apsolījis Zigmārs Zizlāns, zupu vārīs Inga Eglīte, bet klātesošos ar ģitārspēli un dziedājumu izklaidēs Juris Pavlovs.

Sacensībās jāpiesakās komandām (pa diviem makšķerniekiem katrā), līdz 10. maijam (ieskaitot) piezvanot uz LVM Lielauces ezera laivu bāzi Arnim Fišeram pa tālruni +371 26556771 (var arī Whatsapp lietotnē uz šo numuru). Pieteikumā jānorāda komandas dalībnieku vārdu, uzvārdu, komandas nosaukumu, tālruņa numuru. Gaidām 13.maija saullēktā plkst.5 no rīta Lielauces ezera laivu bāzē!

Spiningošanas sacensību nolikums Lielauces ezerā

Sacensību mērķis
Veicināt tautas sportu – fiziskās aktivitātes bez vecuma ierobežojuma.
Lielauces ezera popularizēšana un apmeklētības palielināšana.
Nostiprināt sacensību dalībnieku veselību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
Labāko sacensību dalībnieku un komandu noteikšana un apbalvošana.
Sociālā saskarsme un pieredzes apmaiņa starp makšķerniekiem.
Vieta un laiks
Sacensības kopā ar apbalvošanu notiek “Latvijas valsts mežu” apsaimniekotajā Lielauces ezerā 2023. gada 13. maijā no plkst. 5 līdz plkst. 14.

Pulcēšanās un laivu ielaišanas vieta “Latvijas valsts mežu” Lielauces ezeru laivu bāzē 13.maijā plkst. 5, kad sāksies līnija, instruktāža, numuru izdalīšana.

Sacensību laiks 6 stundas (5:30 līdz 11:30). Pēc tam rezultātu apkopošana un apstiprināšana, kopīga zivju zupa, pieredzes apmaiņa, muzikanta priekšnesumi, apbalvošana.

Sacensību organizators un atbalstītāji
Pasākumu organizē: biedrība “Lielauces attīstībai”( Ivars Bušmanis +371 29152230)

Atbildīgais par sacensību norisi: Zigmārs Zizlāns (+371 22448501)

Galvenais tiesnesis: Aldis Sāvičs (+371 26555501)

Sacensību atbalstītāji: Dobeles novada pašvaldība (atbalsta finansiāli), AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Salmo”.

Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas no Dobeles novada.

Komandas sastāvā ir viena laivas ekipāža ar diviem dalībniekiem katrā.

Sacensībās vērtēs komandu rezultātus un individuālos rezultātus.

Līdzi jābūt viedtālrunim, fotoaparātam vai cita veida kamerai.

Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots, ko nosaka ezeros esošo laivu skaits. Priekšroka būs komandām, kuras pirmās pieteikušās.

Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei.

Pieteikšanās sacensībām līdz šā gada 10. maijam.

Komandu reģistrācija
Komandas tiek reģistrētas AS “Latvijas valsts meži” laivu bāzē līdz 10. maijam (ieskaitot) pie Arņa Fišera – pa tālruni +371 26556771 (var arī Whatsapp lietotnē uz šo numuru).

Pieteikumā norādīt: komandas dalībnieku vārdu, uzvārdu, komandas nosaukumu, tālruņa numuru.

Komandu dalībniekiem portālā “Mana cope” pirms sacensībām jāiegādājas konkrētā ezera licence.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu, kā arī sacensību dalībnieku vārdu un komandu nosaukumu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ievērojot šo teritoriju aizsardzības un Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Dabas aizsardzības prasība – aizliegts uzturēties sezonas liegumā un
aizliegts ar laivu piebraukt tuvāk par 75 m no krasta.

Sacensību precīzu sākuma laiku nosaka galvenais tiesnesis. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums 6 stundas.

Spiningojot atļauts izmantot vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli (laivā spiningu skaits neierobežots). Izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.

Sacensību laikā laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 metriem.

Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.

Spiningošana notiek no laivas (divi dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar laivu bāzes laivām vai Lielauces ezerā reģistrētajām privātajām laivām.

Komanda noķerto līdaku (virs 50 cm) vai asari (virs 20 cm) ievieto mērsilē un nofotografē to ar fotoaparātu, mobilo telefonu vai cita veida kameru tā, lai precīzi būtu redzamas mērsiles atzīmes un tās augstākā mala kā pilnīgi taisns četrstūris (bez malas sāniem) skatā no augšas (objektīvam jāatrodas precīzi mērāmas zivs centrā virs jau minētās malas līdakas, vai asara garuma noteikšanai un komandai piešķirtais identifikators (jānovieto tā, lai neizslēgtu iepriekš minētos nosacījumus).

Pēc zivju nomērīšanas, un to garuma piefiksēšanas lomu lapā, zivis saudzīgi atlaiž atpakaļ ezerā (ne vēlāk kā minūtes laikā pēc nomērīšanas), atlaišanas momentu filmējot ar fotoaparātu, mobilo telefonu vai cita veida kameru.

Ja zivs tiek paturēta lomā, minūtes laikā zivi nogalina un nogriež astes spuru, šo darbību fiksējot nofilmējot.

Visi rezultāti tiek iesniegti elektroniski, izmantojot vietni lomulapa.mammadaba.lv – katrai komandai tiks izveidota pieeja īsi pirms sacensību sākuma un uz vietas tiks veikta instruktāža par rezultātu iesniegšanu.

Vāja interneta pārklājuma gadījumā komandas tiks nodrošinātas ar atsevišķām lomu lapām, kurās informācija tiks sarakstīta un sacensību nobeigumā lomu lapas nodotas galvenajam tiesnesim, kurš šos rezultātus ievadīs sistēmā manuāli.

Lomu lapā ievietoto datu neatbilstības gadījumā, komanda tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Nesportiskas uzvedības (piebraukšana tuvāk par noteikto attālumu, nenovīdīga, izsmejoša attieksme un ņirgāšanās pret sacensību biedriem un organizatoriem) gadījumā komanda tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis.

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

Sacensības tiks filmētas un fotografētas publicitātes nolūkiem.

Uzvarētāju noteikšana
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas. Vērtēti tiek punkti atbilstoši komandas divdesmit lielāko noķerto līdaku un asaru garumu kvadrātu summai.

Pirmo vietu piešķir komandai, kura ieguvusi lielāko punktu summu. Nosakot kopvērtējumu ezerā, vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kuras dalībnieks izvilcis lielāku zivi.

Individuāli tiek vērtēti lielākās zivs ieguvēji.

Apbalvošana
Tiek apbalvoti:

Sacensību 1.–3. vietu ieguvējas komandas (balvas no SIA “Salmo”).
Sacensību dienas trīs lielākās zivs pieveicēji (2 lielākās līdakas, 1 lielākais asaris, balvas no SIA “Salmo”).
Divas pārsteiguma balvas pēc sacensību galvenā tiesneša ieskatiem.
Komandas tiek apbalvotas ar balvām – 1. vieta 120 EUR, 2. vieta 75 EUR, 3. vieta 30 EUR vērtībā.
Individuālo balvu fonds (kopskaitā piecas balvas) 175 EUR.
Sacensību organizatori aicina dalībniekus noslēgumā piedalīties pieredzes apmaiņā, kopīgā zivju zupas ēšanā un muzikālu priekšnesumu baudīšanā.

Raksts tapis sadarbībā ar Zivju fondu

Kad vilnis pleca augstumā, ķeras milzu asari. Jānis Zariņš, Jānis Mangulis “Ķeram lielo!” #8 epizode

Saistītie raksti

Par to kā copējot neaiziet ar sirdi. Pēteris Lideris un Mārtiņš Iskrovs. “Ķeram lielo!” #7 epizode

LA.lv
Medībām.lv aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.

Podkāsti un video blogi

ME
Medības
Pieredze
Uzmanību – putnu gripa! Informācija iedzīvotājiem un mājputnu turētājiem
15 stundas
ME
Medības
Klausies!
Nažu meistars, mednieks, makšķernieks, baikeris Anri Anaņins. “Šauj garām!” #182 epizode
Ekskluzīvi 1 diena
Indulis Burka
Pieredze
Foto un video. Koknesē atklāj Aizkraukles novada medību trofeju izstādi
6 dienas
ME
Medības
Klausies!
Seifu lobijs, tārpainas pīles un mīlestība, kas iet caur vēderu. “Šauj garām!” #181 epizode
Ekskluzīvi 31. maijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Joki un aizkadri #7. Kad nezini, ka Indulis jau filmē…
Ekskluzīvi 30. maijs, 2023
Sintija Dozberga
Pieredze
Pulsar ražots Latvijā! Daugavpilī tiek attīstītas zaļās tehnoloģijas ierīču ražošanā
Ekskluzīvi 30. maijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Mārcis Saklaurs: “Liela loma medību saimniecībā ir iedota staltbriedim, bet alnis ir aizmirsts”
Ekskluzīvi 30. maijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kur mežā pat elpot nedrīkst? Gita Strode par medībām un dabas aizsardzību. “Šauj garām!” #180 epizode
Ekskluzīvi 24. maijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Kad lāči pat no signalizācijas nebaidās. Valmieras novads, Brenguļu pagasts
Speciālreportāža 21. maijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Likums ir, bet neviens nezina, ko tagad darīt. “Šauj garām!” #179 epizode
Ekskluzīvi 17. maijs, 2023
ME
Medības
Pieredze
Situācija ar alni – kritiska. Haralda Barvika, Jāņa Baumaņa un Artura Surmoviča viedoklis
Ekskluzīvi 12. maijs, 2023
Indulis Burka
Pieredze
Alnis. Interešu sadrusme startp medniekiem un mežsaimniekiem. Vai vajadzīgs aizsardzības plāns?
Ekskluzīvi 10. maijs, 2023
ME
Medības
Klausies!
Par ložu sijāšanu, sagrozītiem faktiem un gobelēniem. “Šauj garām!” #177 epizode
Ekskluzīvi 3. maijs, 2023
ME
Medības
Aprīkojums
VIDEO! Kad negaidīti satiec mežacūku baru! Pulsar Merger LRF XP 50 tests
27. aprīlis, 2023
ME
Medības
Virtuve
VIDEO! Recepte. Ķīnas kāposta un brieža gaļas tīteņi
26. aprīlis, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kad beigsies čakarāšanās ar mežacūkām? “Šauj garām!” #176 epizode
Ekskluzīvi 26. aprīlis, 2023
ME
Medības
Klausies!
Kā samazināt Latvijas mednieku skaitu trīs reizes? “Šauj garām!” #175 epizode
Ekskluzīvi 19. aprīlis, 2023
ME
Medības
Pieredze
FOTO un VIDEO! Stendu apskats un jaunumi. Izstāde Outdoor Riga 2023
Ekskluzīvi 15. aprīlis, 2023
LL
Lielais Loms
Pieredze
VIDEO! Informatīvais seminārs klubu vadītājiem par lietotnes “Mednis” ieviešanu. II daļa
Ekskluzīvi 13. aprīlis, 2023
ME
Medības
Klausies!
Mednieks vienkāršais – Oskars Lauciņš. “Šauj garām!” #174 epizode
Ekskluzīvi 12. aprīlis, 2023
ME
Medības
Pieredze
Šaušanas skola #5. Ieroča un munīcijas izvēle
Ekskluzīvi 6. aprīlis, 2023
ME
Medības
Klausies!
Medības naktī ar pieiešanu. Kāpēc tas nav droši? Reģistrācijas žurnāls. “Šauj garām!” #173 epizode
Ekskluzīvi 5. aprīlis, 2023
ME
Medības
Klausies!
Slazds līdz pusei ūdenī un šaušana šaušanas pēc! “Šauj garām!” #172 epizode
Ekskluzīvi 29. marts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Ragu drudzis, kriminālpārkāpumi un maksa par rācijām. “Šauj garām!” #171 epizode
Ekskluzīvi 22. marts, 2023
ME
Medības
Klausies!
Sezonas kartes, bebru piebarošana un kad katastrofa nav nekas īpašs. Šauj garām!” #170 epizode
Ekskluzīvi 15. marts, 2023
ME
Medības
Pieredze
Informatīvais seminārs klubu vadītājiem par lietotnes “Mednis” ieviešanu
Speciālreportāža 14. marts, 2023
ME
Medības
Pieredze
Šaušanas skola #2. Ieplecošana – trīs pozīcijas
Ekskluzīvi 14. marts, 2023
ME
Medības
Klausies!
“Mednis” ir izdējis trešo olu! Mežacūkām nebūs savilcēju. “Šauj garām!” #169 epizode
Ekskluzīvi 8. marts, 2023
ME
Medības
Pieredze
Ja nomedī nepareizi, tad aprok! Dobeles trofeju izstādes secinājumi. “Šauj garām!” ekstra #38
Ekskluzīvi 7. marts, 2023
Sintija Dozberga
Aprīkojums
Bore Snake – rīks medniekiem, kam patīk kopt ieroča stobru
Ekskluzīvi 3. marts, 2023

Lasītākie